Greppa näringen

Rådgivning inom Greppa näringen är kostnadsfri och täcker en rad områden. Bland annat kan du få sanktionerad rådgivning inom:

  • Växtnäringsbalanser
  • Gödslingsstrategier
  • Bekämpningsmedelshantering inom och utanför vattenskyddsområden
  • Dränering och våtmarker
  • Växtföljd, bördighet och markpackning
  • Klimat och energi
  • Vallodling och utfodring

Inom Greppa Näringen erbjuds både individuell rådgivning, kurser och gårdsvandringar. Läs mer om Greppa Näringen och utbudet som finns att tillgå på www.greppa.nu

Vilken Greppa-rådgivning som finns tillgänglig där du har din verksamhet varierar över landet. Kontakta närmaste Hushållningssällskap för mer detaljerad information om vad som gäller i ditt geografiska område.