Maskinkalkyler

Hushållningssällskapet ingår i maskinkalkylgruppen som årligen sammanställer och ger ut häftet ”Maskinkostnader”. Här får du en sammanställning över samtliga maskiner inom jordbruket och beräkningsexempel vad det kostar per timme för maskin, med eller utan bränsle och förare, samt vid olika användningsnivåer. Underlaget är ett bra stöd vid körslor när man ska beräkna sin taxa, men också vid investeringar för att kalkylera på en ny maskin.