Opartiska försöksresultat till det svenska lantbruket

Fältförsök

Hushållningssällskapen har en väl utvecklad fältförsöksverksamhet, vilket innebär att vi har en lokal förankring kopplad till lantbrukarens odlingsförutsättningar och specialiseringar.

Vårt fokus är att utföra växtodlingsförsök med hög vetenskaplig kvalitet i alla tänkbara grödor: från vall, spannmål, oljeväxter, sockerbetor, baljväxter (inkl. sojabönor) och potatis till fruktodling och frilandsgrönsaker såsom lök, morötter och kålväxter.

Vi levererar opartiska försöksresultat till våra kunder och den svenska lantbrukaren.

Beställare av försök kan vara alla som är intresserade av försök och är intresserade av att utveckla lantbruket.

Vi utför försök med stor noggrannhet och har satsat rejält på modern försöksteknisk utrustning. Med dessa förutsättningar kan vi utföra våra försök med mycket hög teknisk kvalitet.

Här finns tjänsten

Fältförsök
Created with Sketch. Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten