Fältförsök

Hushållningssällskapen bedriver avancerad fältförsöksverksamhet, vilket innebär att vi har stark lokal förankring kopplad till lantbrukarens specifika odlingsförutsättningar och specialiseringar, exakt anpassade till varje plats. Vårt övergripande mål är att genomföra växtodlingsförsök av hög vetenskaplig kvalitet inom en omfattande lista av grödor, vilket inkluderar bl.a:

  • Vall
  • Spannmål
  • Oljeväxter
  • Sockerbetor
  • Baljväxter (inklusive sojabönor)
  • Potatis
  • Fruktodling
  • Frilandsgrönsaker såsom lök, morötter och kålväxter

Vi strävar efter att tillhandahålla opartiska försöksresultat till svenska lantbrukare och företag inom den gröna näringen. Våra försök kännetecknas av en kombination av stor noggrannhet och modern försöksteknisk utrustning. Denna satsning gör det möjligt för oss att leverera relevanta och tillförlitliga data som stödjer beslutsfattande och främjar hållbara metoder inom jordbruket.

Fältförsök är en stor sak inom Hushållningssällskapet – här hittar du allt om Fältförsök – från medarbetare till nyheter!!