Naturvård

Vill du lära dig mer om biologisk mångfald knuten till odlingslandskapet? Vi har kunskap och erfarenhet av naturvårdsarbete i beteslandskapet samt kopplat till mångfald i åkerlandskapet. Vad kan vi bistå med?

Av erfarenhet vet vi att det är viktigt att arbeta nära de som är mest berörda. Ofta blir vi en länk mellan myndigheter, lokala entreprenörer och medborgare som är berörda av åtgärderna till exempel markägare, djurhållare eller föreningar.

Vi erbjuder enskild rådgivning, kurser och fältvandringar inom miljömålsområdet Ett Rikt Odlingslandskap, håll koll i kalendern. Vi jobbar med Greppa Näringens rådgivningsmoduler och vi bedriver försök på Mångfald på slättens demonstrationsgårdar.

I många naturvårdsprojekt där vi varit delaktiga har vi ansvarat för hela kedjan, från ansökan om finansiering till genomförande av åtgärder. Enskilda lantbrukare, kommuner, länsstyrelser, Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket tillhör våra återkommande kunder.

Hushållningssällskapen kan erbjuda kvalificerade tjänster inom naturvård genom samverkan i ett rikstäckande nätverk. För att ge dig bästa möjliga råd och service finns vi över hela landet, organiserade i fristående Hushållningssällskap och bolag.