Valberedningen

Valberedningens främsta uppgift är att ansvara för att identifiera och föreslå lämpliga kandidater på ledande positioner inom Hushållningssällskapet och Hushållningssällskapens Förbund. En valberedning som arbetar öppet och transparent ökar också förtroendet för ledningen. Vi är stolta över vår valberedning och det gedigna arbete som läggs ner varje år. Du är alltid välkommen att kontakta ledamöterna direkt. 

Valberedningen 2024-2025

Leif Karlsson (sammankallande)
karlsson.i.prasthagen@gmail.com
Tel: 070-397 33 82

Tina Dahl
tinaladugarden@gmail.com
Tel: 070-522 92 02

Gertrud Olsson
gertrud.olsson@hushallningssallskapet.se
Tel: 070-305 08 74

Andreas Rydén
andreas.ryden@hskkb.se
Tel: 070-846 63 13

Peter Heie
peter@heie.se
Tel: 070-313 86 80