GDPR/Personuppgiftspolicy

Sammanfattning

I dina kontakter med oss i Hushållningssällskapet behandlar vi personuppgifter om dig. I Hushållningssällskapets personuppgiftspolicy har vi sammanställt hur vi använder informationen vi har om dig och hur vi arbetar för att skydda din integritet i enlighet med GDPR. Du kan också läsa hur du kan gå till väga om du vill veta vilken information vi har om dig. Hushållningssällskapet är mån om din personliga integritet och har du frågor är du alltid välkommen att kontakta oss.

I vår fullständiga personuppgiftspolicy för Hushållningssällskapet kan du läsa mer om vår personbehandling.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet räknas som personuppgifter, exempelvis kontaktuppgifter, personnummer (även org.nr för enskild firma), fastighetsbeteckning, kundnummer etc. Även bilder (foton) och ljudupptagningar på individer som behandlas i dator kan vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, räknas som personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer. Det är enbart uppgifter om fysiska personer som är personuppgifter. För juridiska personer är organisationsnumret inte en personuppgift men för en enskild firma är personnumret en personuppgift. Alla former av åtgärder med personuppgifter är personuppgiftsbehandling, till exempel insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

Hur kan jag ändra de val jag har gjort i er cookiebanner?

Det kan du göra genom att klicka här

Vem kontaktar jag vid frågor?

Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Vi tar dessa frågor på stort allvar så tveka inte att höra av dig om du har några funderingar!

Kontaktuppgifter hittar du i vår fullständiga personuppgiftspolicy för Hushållningssällskapet.

Om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter kan du lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, www.imy.se. Om du bor eller arbetar i ett annat land än Sverige kan du också vända dig till tillsynsmyndigheten i det landet.