Vår logotyp

Vår logotyp

Logotypen symboliserar vår gemensamma idé och vårt löfte. Alla som ser den hittar sin egen innebörd. Här är ett sätt att tolka och berätta om den.

Solen som lyser står för upplysning, bildning och kunskap – och lyser över jorden, över grödor, lantbruk och landsbygd, över hela landet. Logotypen är även ett stiliserat frö med kropp, kärna och skottet som blir till axet som växer mot himlen och framtiden.

Nedladdningsbara logotyper

Observera att användningen av vår logotyp enbart får ske efter skriftligt godkännande.

Så här används vår logotyp

För tryck (eps):

Liggande logotyp CMYK  |  Stående logotyp CMYK

För webb (jpg):

Liggande (RGB)

 

 

 

Stående (RGB)


 

 

 

 

Kontakt

Vid frågor om Hushållningssällskapets visuella profil och användningen av vår logotyp, kontakta:

Sara Hertzman Persson
Nationell kommunikatör & pressansvarig
Hushållningssällskapens Förbund
Tel: 0730-917 222
E-post: sara.hertzman@hushallningssallskapet.se