Annonsera i Gröna affärer

Tidningen når ut till ca 25 000 medlemmar i nästan hela Sverige med fem nummer per år. Med Hushållningssällskapets egna medlemmar som största läsargrupp träffar du som verkar inom de gröna näringarna precis rätt med din annons.

Annonsera i Gröna Affärer 2024

Annonssäljare, annonsmaterial och teknisk information
Binh Tan
0708-25 44 77
binh@lime.nu

Nr Manusstopp kl. 12.00 Utgivning
1 12 januari 15 feb. Vecka 7
2 17 mars 28 april. Vecka 17
3 19 maj 20 juni. Vecka 25
4 25 augusti 21 sept. Vecka 38
5 30 oktober 29 nov. Vecka 47

 

Annonspriser

Storlek Pris
Åttondelssida (175 x 31 mm) 4 200 kr
Kvartssida (175 x 63 mm) 8 300 kr
Kvartssida stående (84 x 127 mm) 8 300 kr
Halvsida liggande (175 x 127 mm) 13 900 kr
Halvsida stående (84 x 260 mm) 13 900 kr
Helsida (175 x 260 mm) 20 000 kr
Helsida med utfall (211 x 300 mm) 20 000 kr
Baksida med utfall (211 x 280 mm) 25 000 kr