Välkommen till Hushållningssällskapet Östergötland

Vi är en oberoende kunskapsorganisation som arbetar med utveckling av de östgötska lantbruks- och landsbygdsföretagen. Vår verksamhets syfte och drivkraft är att bidra med kunskap för ett modernt och framstående jordbruk med lönsam och uthållig produktion.

Vi erbjuder rådgivning inom växtodling, ekonomi och miljö och vår omfattande försöksverksamhet med internationella kopplingar ger oss kunskap om framtidens produktion. Att vi dessutom har ett eget lantbruk gör att vi kan testa de senaste rönen.

Vi ger Östergötland kunskap för framtiden