Försöksringar Öst

Andelen lokala fältförsök minskar. Men det vill vi ändra på.

Under hösten 2022 har Hushållningssällskapet Östergötland, Lovanggruppen och Växtråd gemensamt beslutat att starta försöksringar i Östergötland. Fältförsök bidrar till viktig kunskap och utveckling i lantbruket. Under ett antal år har de officiella försöken minskat i omfattning och vi önskar bryta den trenden och öka intresset för fältförsök. Därför presenterar vi nu vår gemensamma satsning Försöksringar Öst.

Vad är en försöksring? 

Försöksringar Öst kommer likna den skånska modellen som funnits sedan 1928, Skånes Försöksringar, där du som lantbrukare är med och finansierar försöken, men får tillbaka värdefull kunskap baserad på lokalt utförda fältförsök. Fältförsöken kommer utföras av auktoriserad personal som utför officiella försök

Förslag på fältförsök 2023

I försöksringen beslutar de som väljer att bli medlemmar vilka försök som ska utföras och vad ni som grupp tycker är intressant. Under uppstarten 2023 har vi följande förslag på försöksupplägg:

  • Sandlostabekämpning kemiskt med olika tidpunkter
  • Biostimulanter i ärter
  • Artförsök korn och havre med tre olika gödselmedel, N27, Axan och Urea. Gärna med geografisk spridning ex på Vikbolandet och västra länsdelen.
  • …. och fler förslag finns!

Vad kostar det?

En grundavgift kommer tas ut på 500 kr per gård och en rörlig avgift på 5 kr per hektar åker som gården brukar. Avgiften kommer faktureras.

 

Hur blir jag medlem?

För att vara med i Försöksringar Öst fyller du i anmälningsformuläret nedan (öppnas på en nya sida). Ge gärna förslag på egna frågeställningar du har som kan vara aktuellt som fältförsök i formuläret.

–>Till Anmälningssidan<–

Har du frågor?

Kontakta gärna Sven-Åke Rydell, försöksledare på Hushållningssällskapet Östergötland, om du funderar över något. Telefon 0708-290834 alt e-post.

 

Var med och stärk konkurrenskraften och öka lönsamheten i det östgötska lantbruket.

 

 

Ett intiativ av