Organisation

Styrelsen

Hushållningssällskapet Östergötland verkställer de uppdrag och tar den riktning styrelsen bestämmer. Styrelsen i sin tur väljs på årsstämman som hålls varje år i april. Under årsstämman är det fullmäktige, representanter från våra olika gillen, som är med och beslutar.

Styrelsen som valdes vid 2024 års stämma, från vänster: Victor Johansson, Anna Österlund, Karin Varverud, Johan Granath, David Pattersson, Karin Kenell och Mikael Ericsson.

Kontaktuppgifter till styrelsen

Karin Varverud, ordförande
Telefon: 076-103 79 79, E-post

Karin Kenell, vice ordförande
Telefon: 076-764 30 03, E-post

Victor Johansson, ledamot
Telefon: 072-731 75 81, E-post

David Pettersson, ledamot
Telefon: 070-714 69 73, E-post

Mikael Ericsson, ledamot
Telefon: 070-536 98 08, E-post

Anna Österlund, ledamot
Telefon: 076-238 44 40, E-post

Johan Granath, ledamot
Telefon: 072-150 41 16, E-post