Växtodlingsplan

Tillsammans gör vi en komplett planering för din växtodling med:

  • grödval
  • sortval
  • gödslingsplan
  • växtskydd

På ekologiska gårdar läggs extra fokus på växtföljdsplanering och ogrässtrategi. Råden vi ger bygger på aktuell forskning och försök samt erfarenheter från ett stort antal gårdar – men de är alltid individuella och anpassade för förhållandena på din gård. Växtodlingsplanen är ett effektivt verktyg för fältarbete och är samtidigt en dokumentation som uppfyller alla gällande regler.