Redovisning och skatt

Vi har god insyn i hur det är att vara landsbygdsföretagare och förstår den verklighet du lever i. Vi kan hjälpa dig med allt som berör ditt företags ekonomiska administration så att du får tid att utveckla din verksamhet. I vårt arbete utgår vi från ditt företagsstruktur och dina önskemål vad gäller tjänster och nivå av digitalisering. Genom vårt arbete förenklar vi din vardag och ge dig en bättre översyn över din redovisning och ditt företags totalekonomi. Vi håller oss väl uppdaterade på aktuella lagar och regler, så att du kan känna dig trygg med att allt hanteras på rätt sätt.

De tjänster vi erbjuder:

  • Löpande bokföring, momsredovisning och arbetsgivardeklarationer
  • Bokslut/årsredovisning
  • Deklaration
  • Delårs- och preliminärbokslut
  • Effektiva redovisningssystem
  • Löneadministration

Kontakta en redovisningskonsult, så tar vi fram ett förslag skräddarsytt för just ditt företag!