Sverigeförsöken

Hushållningssällskapens officiella försök, Sverigeförsöken, är en viktig del i svensk lantbruksutveckling. Tillsammans med Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU,)Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF,) växtodlings- och växtskyddsföretag samt rådgivare, lantbrukare och myndigheter skapar vi en bra grogrund för en professionell rådgivning, god lönsamhet och en stabil plattform för forskning.

Försöken basfinansieras genom Stiftelsen Lantbruksforskning, den samlade växtodlingshandeln samt Hushållningssällskapen. Därutöver medverkar flertalet växtodlings- och växtskyddsföretag i de regionala försöken.

Samarbetet med Sveriges Lantbruksuniversitet är väl förankrat genom de olika ämneskommittéerna där Hushållningssällskapet representeras med en försöksledare som sekreterare i respektive kommitté.

Sverigeförsöken presenteras årligen i försöksböcker och på Sverigeförsökens egen hemsida. Här hittar du både lokala och nationella försöksresultat för enskilda år samt sammanställningar över flera år.