Vårt eget lantbruk vid Klostergården

För att säkerställa att vi har tillgång till bra försöksplatser och för att bidra till utvecklingen av östgötskt jordbruk har vi sedan 1956 bedrivit ett eget lantbruk. Vi ser detta som en resurs för både fältförsök och för rådgivare, där de senaste rönen kan omsättas i praktik.

Vi har cirka 10 olika grödor i växtföljden, där höstvete är gårdens huvudgröda. Anledningen till antalet grödor är för att vi ska kunna lägga ut många olika försök på vår egen areal. vi har även en del ekologisk odling där vi inte vill riskera parallellproduktion. Utöver tröskning och radsådd och hackning av raps som lejs in,  har vi en komplett maskinpark för ett traditionellt lantbruk.

Varje år arrangeras försöksdemonstrationer och fältvandringar på Hushållningssällskapets jordbruk under ledning av våra medarbetare.

Våra olika gårdar

Hushållningssällskapet brukar totalt ca 225 hektar åker fördelat på fyra platser inom ett avstånd av 9 km. Cirkaa 85 hektar av arealen är omställt till ekologisk produktion.

Klostergården i Vreta kloster

Klostergården är centrum för både jordbruksdrift och Hushållningssällskapets fältförsöksverksamhet. Här finns kontor, möteslokal, personalutrymmen, gårdsverkstad samt en äldre torkanläggning.  Vi har sedan 1956 bedrivit lantbruk på Klostergården. Fram till 1996 arrenderade vi gården av Vreta Kloster pastorat. Sedan togs ägandet över av GI Samuelsson stiftelse för mönsterjordbruk, som förvaltas av oss.  Klostergården består av 97 hektar åker och 9 hektar betesmark, där 90 hektar av åkern brukas av oss.  På Klostergården är jordarterna varierande. De jämnaste marken använder vi till försöksutläggning medan de mer ojämna fälten är omställda till ekologisk produktion.

Glyttinge, strax utanför Linköping

Glyttinge, som ligger 9 km från Klostergården, arrenderar vi sedan 2003 av syskonen Karin Hallstedt och Gunilla Hakelius. På Glyttinges jämna lerjordar lägger vi ut en stor del av våra fältförsök. På gården har vi gjort många åtgärder för att öka den biologisk mångfalden, se exempel här på Jordbruksverkets hemsida.

Kaga

Fastigheten belägen vid Kaga kyrka omfattar 38 ha och ägs av Hushållningssällskapet sedan 2013. En del av fastigheten är omställd till ekologisk produktion. Kaga ligger 5 km från Klostergården.

Vallby Skattegård

Gård belägen 3 km söder om Klostergården, där vi sedan 2016 äger 14 hektar. En stor del av Skattegården har bra och jämna lerjordar som lämpar sig väl för försöksutläggning.