Arrende- och nyttjanderätter

Arrende- och nyttjanderätter

Arrendelagstiftningen är detaljerad och i många fall tvingande. Det gäller att kunna lagen och att veta hur ett avtal ska se ut. Vi ser en del avtal som upprättats som inte stämmer överens med vad lagen säger och då kan det bli problem. För att känna sig säker bör man som markägare eller arrendator, vända sig till en specialist som kan arrendeområdet, både juridiskt och praktiskt. Vi inom Hushållningssällskapen hjälper dig gärna.

Jordbruksarrende

Hushållningssällskapen har rådgivare och jurister som har erfarenhet både av arrendelagstiftning, ekonomiska värderingar och produktionsrådgivning. Detta borgar för att vi kan ge dig bra underlag och våra jurister bistår dig vid förhandlingar och ger dig trygghet vid frågor gällande jordbruksarrende, vi ökar dina chanser till rättvisa villkor.

Bostadshyra

På landsbygden finns mycket bostäder som kan hyras ut, vi kan hjälpa dig att skriva ett genomtänkt hyresavtal.

Jakträttsavtal

Numera är jakträtt en ekonomisk tillgång för jord- och skogsbruksfastigheter. Vi hjälper dig att sätta upp kontrakt som uppfyller alla juridiska formalia.

Servitut

Det finns olika typer av servitut, avtals- och officialservitut. Servitut kan vara svårtolkade och våra jurister hjälper dig att skriva heltäckande avtal så att handlingen blir giltig som servitut.

Övriga nyttjanderätter

Det är viktigt att välja rätt avtal från början för vi ser att många väljer fel som leder till felaktiga förutsättningar under hela arrendeperioden. I Jordabalken finns särskilda kapitel som reglerar de olika arrendena, bostads-, lägenhets-, och anläggningsarrenden. Våra jurister hjälper dig att välja rätt avtal.

Kontaktuppgifter hittar du i kartan till höger, vad kan vi göra för dig?

Här finns tjänsten

Arrende- och nyttjanderätter
Created with Sketch. Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten

Är det nya arrendet lönsamt? Vad är min betalningsförmåga?

Låt en expert räkna på arrendet innan du skriver avtal. Våra ekonomirådgivare ger dig ett bra underlag så du kan känna dig trygg i ditt beslut.

Hitta din rådgivare här