Öjebyn Agro Park

På Öjebyn Agro Park driver vi försöksodlingar och projekt med koppling till lantbruk, trädgård, livsmedel och landsbygdsutveckling av olika slag. Vår målsättning är att inspirera och tillgodose företagarens krav och önskningar på utveckling och nya innovationer inom trädgårds- och lantbruksnäringen.

Försöksverksamheten bedrivs för att se hur våra nordliga förhållanden och förändrat klimat påverkar grödor, sådd och skörd. Det gör att vi kan erbjuda klimatanpassad kunskap och tåliga grödor med hög odlingssäkerhet utifrån vår långa och breda erfarenhet.

Speciell vikt har lagts vid förbättring av odlingssystem anpassade till nordsvenska förhållanden och ekologisk odling. Verksamheten sker i nära samverkan med näringen i regionen. Följ med på våra föredrag, kurser och fältvandringar så får du se.

Välkommen till Öjebyn Agro Park!

Vi finns på SLU:s gamla försöksgård i Öjebyn. Adress:
Patrons Allé 10, 943 31 Öjebyn