Fiskodlingar Norrbotten-Västerbotten

Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten driver två fiskodlingar. Fiskodlingen i Kusträsk startades redan 1924. När anläggningen i Kusträsk byggdes om 1945 blev den Skandinaviens största kläckningsanstalt med plats för 3 miljoner lax- och laxöringsrom och 25 miljoner sikrom. I Lycksele har det funnits fiskodling sedan senare delen av 1800-talet. Den nuvarande anläggningen startades av fiskmästare Ove Andersson på 60-talet.

Syftet med investeringen som finansieras av Europeiska havs och fiskerifonden och statliga medel är att öka anläggningarnas produktivitet och lönsamhet samt förbättra och modernisera våra fiskodlingar.

Kusträsk & Holsvattnet Fiskodling

Hushållningssällskapets sättfiskodling i Kusträsk startades redan 1924. Vi kan leverera arterna:

  • Harr
  • Röding
  • Öring
  • Regnbåge
  • Sik

Åldern på fisken bestämmer du själv utifrån dina förutsättningar. Vi har allt från en-somrig fisk till treårig fisk. Om så önskas ordnar vi transporten. Vi anlitar en professionell åkare med erfarenhet av fisktransporter.

Kontakt
Mattias Olsson och Patrik Olsson, tel. 0921-630 24, 070-320 66 31

Kusträsk Fiskodling
Kusträsk 12
961 98 Boden

Lycksele Fiskodling

Sättfiskodlingen togs i drift 1965. Den ligger i centrala Lycksele bakom Hällforsens kraftverk och förses med vatten från Umeälven genom självtryck från den uppströms liggande kraftverksdammen. Vattenflödet genom fiskodlingen är 6000 l/min. Fiskodlingen är landbaserad med samtliga 68 stycken fisktråg belägna inomhus i uppvärmda lokaler, trågen är i varierande storlek.

Fiskarter
Följande fiskarter och fiskstammar finns till försäljning i storlekarna nykläckt yngel till 3-åriga fiskar:

Öring: Bågedeöring, Kallsjööring, Bonäshamnöring, Jormöring, Granboöring, Bergnäsöring, Parkiöring, Arjeplogöring, Arevattnetöring, Gullspångsöring,
Konnevesiöring, Väneåöring och Kaltisöring

Röding: Hornavanröding, Håckrenröding och Torrönröding

Lax: Gullspångslax

Harr: Vilhelminaharr och Harrijaureharr

De olika fiskstammarna kan variera från år till år, beroende på tillgången på rom eller genom kundens begäran.

Transporter
Alla transporter sker med egen lastbil. Transporttankarna desinficeras efter varje transport och samtransport ordnas om möjlighet finns. Lastbilens transportregistrerings nummer utställt av jordbruksverket är SE-163656. Om kunden själv önskar transportera fisken finns det tankar och syrgasutrustning att låna.

Fiskhälsokategori
Lycksele fiskodling är ansluten till det frivilliga fiskhälsokontrollprogrammet och är klassad i kategori 1, i denna kategori finns fiskodlingsföretag med tre olika produktionstyper.

  • Produktion av rom och fisk i ett av Fiskhälsan godkänt avelsprogram på besättningsnivå.
  • Produktion av rom och fisk baserat på vild fisk (i huvudsak kompensationsodling av lax och öring)
  • Produktion av enbart fisk baserad på rom från någon av ovanstående två typer av fiskodlingar.

Fiskodlingar i denna kategori tillåts inte ta in levande fisk, de får endast köpa in hälsokontrollerad rom från annan kategori 1 odling.

Kontakta oss!
Har du frågor som rör fiskköp, utplantering av fisk t ex vilken art och stam som är lämplig i ditt vatten, eller om du har någon annan fundering kontakta oss!

Johan Andersson, Fiskmästare
070-313 99 17

Nils-Gustav Levisson, Fiskeriassistent

Lycksele Fiskodling
Umevägen 6
921 45 Lycksele