Försök- och fältverksamhet

På gården Lilla Böslid utanför Halmstad brukar vi ca 100 ha mark. En del av produktionen är ekologisk sedan 1989. På gården genomför vi även en rad olika försöksodlingar och har möjlighet till testbäddar för nya sorter och grödor. Vi bjuder med jämna mellanrum in till fältvandringar där du har möjlighet att själv uppleva och ta del av de olika försöken.

Kontakta oss gärna

Cristian Nilsson

Försöksledare
035-465 10

Mejla Cristian