Personmedlemskap

I personmedlemskapet i Halland ingår:

  • Tidningen Gröna Affärer
  • Rabatt vid hyra av lokal
  • Nyhetsbrev
  • Möjlighet att rösta till fullmäktige

Kostnad: 425 kr

Utökat medlemskap för familjemedlem

I utökat medlemskap för familjemedlem ingår:

  • Företräde vid evenemang
  • Nyhetsbrev

Kostnad: 150 kr per familjemedlem