Viltskador på växande gröda

Allt fler fåglar kommer till våra svenska åkermarker vilket resulterat i fler skador på grödor. Projektet VILL(T)SAM syftar till att med hjälp av drönare förebygga viltskador av fåglar, samt hitta metoder för att dokumentera skador.

Hushållningssällskapet i Halland arbetar nu med att motverka viltskador från fåglar på åkermarker med hjälp av drönarteknik i projektet VILL(T)SAM. Projektet drivs tillsammans med FLOX Robotics och Högskolan i Halmstad Innovation AB. I samarbetsgruppen deltar även LRF Halland, Region Halland, Länsstyrelsen i Hallands län samt Jägareförbundet Halland. Syftet är att skapa en produkt som går att använda på gårdsnivå i syfte att hålla fåglar borta från växande gröda.

För att bygga upp AI-funktionen så att drönaren kan känna igen fåglarna och för att testa olika skrämselmetoder har vi ett behov av att komma till åkrar där fåglarna finns. Vi vill gärna veta mer om era problem med viltskador på grödor och testa drönaren på era marker.

 

Problem just nu?

Har du problem med fåglar på en specifikt plats just nu? Hör av dig till oss så kan vi ge råd.

Mejla: villtsam@hushallningssallskapet.se