Organisation

Hushållningssällskapet Halland är en medlemsorganisation. Medlemmarna utser ett fullmäktige som på stämman väljer en styrelse. VD arbetar på uppdrag av styrelse och tillsammans med medarbetare verkar man utifrån den gemensamma strategin.

Läs Hushållningssällskapet Hallands stadgar efter regeringsbeslut 20150326

 

Styrelse

Jörgen Börjesson
Ordförande
073-965 84 39
jorgen.eriksberg@telia.com

Anders Richardsson
Ledamot
0708-52 25 72
richardssonanders@gmail.com

Ulrika Rylin
Ledamot
070-872 29 44
ulrika.rylin@varberg.se

Börje Gunnesson
Ledamot
070-214 21 51
borje.gunnesson@gmail.com

Helena Stenström
Ledamot
073-833 36 86
helena@siaglass.se

Ulf Johansson
Ledamot
0705-11 40 70
ulf@sjosgarde.se

Malin Ekwall
Ledamot
0703-56 68 11
malin@tiraholm.se

Petter Gunnarsson
Ledamot
0721-82 27 82
petter.turfman@gmail.com

Anna-Carin Almqvist
Personalrepresentant
0703-54 81 33
anna-carin.almqvist@hushallningssallskapet.se