HIR Rekrytering

Medarbetare är företagets största tillgång – gör det rätt från början. Är du företagare inom lantbruket, skogsbruket eller trädgårdsnäringens och är i behov av ny personal? Oavsett om det handlar om en djurskötare, förman, platsansvarig, rådgivare eller chef så löser vi dina utmaningar och genomför en professionell och väl underbyggd rekrytering.

Inom HIR Rekrytering gör vi det möjligt att hitta bra resurser för dig som företagare på landsbygden. Vi stödjer dig från första kontakt till att ni har en ny medarbetare på plats. Vi kan lösa rekryteringens alla delar som exempelvis:

  • behovsinventering
  • personprofilering
  • annonstexter
  • spridning
  • sammanställning av ansökningar
  • urval
  • intervjuer
  • personlighetstester
  • avtalsförhandling

I dialog med er tar vi fram en plan för rekryteringsprocessen och vilka byggstenar som kan användas.

Hör av dig till oss och berätta om dina behov! Utifrån företagets förutsättningar tar vi fram en offert.

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer!