Stadsnära naturvård

Förstärk stadens gröna profil och gör grå, stadsnära områden vackra. Vi bidrar gärna med råd och stöd i stadsnära naturvård. Vi ser till att skapa attraktiva områden för rekreation. Med rätt planering går det att skapa en stor blomresurs för pollinatörer till en låg kostnad. Som mervärde kan man bland annat få råvara för biogasframställning.

Välkommen att kontakta oss!