Stipendier och fonder

Hushållningssällskapet Halland förvaltar fonder och stipendier med olika syften. Från Prytz donationsfond kan du som lantbrukare ansöka om räntefria lån för att finansiera utvecklingen av ditt lantbruksföretag. Från övriga fonder delas det ut priser och stipendier årligen vid Hushållningssällskapet Hallands stämma.

Utdelning av priser och stipendier

Varje år delas priser och stipendier ut till personer och företag som gjort något extra i Halland ur följande fonder:

  • Folke Willstrands donationsfond – uppmuntra bevarande och befrämjande av sydhalländsk natur och kultur inom Laholms stad och Hök´s härad.
  • Framstående insatser på landsbygden – uppmuntra fortsatt gott entreprenörskap och visa uppskattning för det som dessa företag bidrar med till den halländska landsbygden.
  • Stipendium ur George Stenströms fond – till småbrukare eller husägare med företräde för Årstad härad, Slöinge.
  • Landsbygdspriset från Länsförsäkringar Halland – delas ut till småföretagare i Hallands län och vill inspirera till fortsatt företagande.
  • Gnistpriset – för främjande av ungt entreprenörskap inom de gröna näringarna.

Vill du tipsa om någon som borde uppmärksammas lite extra? Skicka ett e-postmeddelande till infohalland@hushallningssallskapet.se skriv i ämnesraden ”Tips pristagare”.