Gården Lilla Böslid

Med anor från 1800-talet, har gården Lilla Böslid en lång historia inom lantbruk. År 1984 donerades gården till Hushållningssällskapet Halland av Ellen och Carl Larsson.

En donation

Från 1945 var Ellen och Carl Larsson ägare till gården Lilla Böslid. Under många år bedrev de ett lantbruk med fokus på mjölkkor och grisar på gården. Ellen och Carl fick inga egna barn men de var enade om att donera gården till Hushållningssällskapet Halland, vilket också skedde efter Ellens bortgång 1984. Efter den generösa donationen drevs gården i sambruk med Tönnersa som då var Hushållningssällskapet Hallands försöksgård. Under 1994 gjordes en omfattande restaurering av samtliga ekonomibyggnader. Omdaningen till kontor och konferenslokaler gjordes med varsam hand. Den 12 juli 1995 stod Lilla Böslid klart för att inhysa Hushållningssällskapet Halland.

Dagens Lilla Böslid

Idag bedriver Hushållningssällskapet ett modernt lantbruk på gårdens ägor. Det finns en omfattande fältförsöksverksamhet, demoodlingar och en våtmarkspark. I byggnaderna sjuder det av liv till vardags. På Lilla Böslid finns både kontor att hyra och stora lokaler för konferens och fest.

Vill du hyra lokal?

Är du intresserad av att hyra någon lokal hos oss? Vi har lokaler som är anpassningsbara för både konferens och festligheter.