Om oss

I mer än 200 år har Hushållningssällskapet Halland varit med och utvecklat lantbruk och landsbygd i Halland. En resa från ett fattigt landskap till en välmående region. En utveckling som fortsätter och där vi ska vara med som en viktig partner i kedjan från jord till bord, från producent till konsument.

Vi har en bred kompetens inom organisationen för att möta de utmaningar som lantbruket står inför på kort och lång sikt. Vi arbetar med rådgivning nära kunden och driver samtidigt stora och komplexa projekt. Resultaten från våra projekt ska alltid komma våra kunder till del.

Hushållningssällskap finns över hela landet och samarbete sker oss emellan eller med andra organisationer – utifrån de behov som finns.