Biogas

Biogasanläggning på gård

I varje ton gödsel dina djur producerar finns energi som du kan utvinna i form av biogas. Av biogasen kan du producera värme, el eller fordonsgas. Få koll på allt från din gårds förutsättningar till projektering och byggnation av en gårdsbiogasanläggning med våra oberoende rådgivare.

Analys av förutsättningar

Förutsättningarna för att producera biogas varierar mellan olika gårdar. Anlita oss för att analysera hur mycket biogas som kan produceras, hur den kan användas och om mängden producerad energi räcker för att anläggningen ska vara lönsam under aktuella förutsättningar. Vi tittar även på möjligheter för finansiering såsom investeringsstöd och/eller Klimatklivet.

Affärsplan viktigt

Där ska biogasproduktionen beskrivas för just din gård. Det ska också finnas en investerings- och utvecklingsplan samt en tidsplan. Detta är det viktigaste dokumentet du har när du kontaktar banker eller andra finansieringsinstitut.

Projektering

I projekteringen görs en sammanställning av funktionskrav och tekniska krav som man vill att anläggningen ska uppfylla.

Upphandling

Tillsammans sammanställer vi alla idéer och tankar kring anläggningen och gör en offertförfrågan. Offerterna prövas mot de krav man ställt upp och en beställningsskrivelse upprättas. Kontrakt skrivs med det företag man valt och bygget kan ta sin början!

Byggnation och kontroll

En biogasanläggning kan upphandlas på totalentreprenad eller byggas i egen regi. Hushållningssällskapet är en aktiv part i vilket byggsätt du än väljer. Att ha en oberoende rådgivare som kan granska arbetet så att ingenting glöms bort och att risken för konflikter minimeras kan underlätta.