Välkommen till Halland!

Genom spetskompetens och strategiska samarbeten utvecklar vi framtidens landsbygd. Vår vision är en framgångsrik landsbygd som är konkurrenskraftig, hållbar och utvecklande.

Vi utvecklar Halland!

Vi arbetar inom flera områden som berör landsbygd och företagande. Vi har kunskap och kompetens inom exempelvis företags- och affärsutveckling, natur och vattenvård, miljö, klimat, fältförsök och odling.