Välkommen till Halland!

Genom spetskompetens och strategiska samarbeten utvecklar vi framtidens landsbygd. Vår vision är en framgångsrik landsbygd som är konkurrenskraftig, hållbar och utvecklande.

Vi arbetar inom flera områden som berör landsbygden och lantbrukets företagande. Vi har kunskap och kompetens inom exempelvis rådgivning, företags- och affärsutveckling, miljö och klimat, mat och hälsa.

Vi utvecklar Halland!

Vår verksamhet innefattar natur- och vattenvård, företagande och innovation, klimat och bioenergi, fältförsök och växtodlingsrådgivning.