Fältvandring Sötåsen, Medlemmar Skånings Valle

Plats Sötåsen, Töreboda
Datum och tid 4 september, 16,30-19.00
Arrangör Skånings Valle Hushållningsgille

Till alla medlemmar i
Skånings Valle Hushållningsgille

Välkommen den 4 september kl. 16.30 -19.00
Fältvandring
Sötåsen Naturbruksskola Töreboda

Välkommen på en fältvandring
Marie Hansson Hushållningssällskapet Västra och Hans Nilsson Sötåsen
visar och berättar om två testmiljöer inom mark och växtodling. På Naturbruksskolan Sötåsen i Töreboda görs i år försök med att odla grödor som vanligtvis inte odlas på våra breddgrader samt tester för att förbättra jordhälsan med hjälp av biokol och gröngödslingsväxter. Den 4 september visar de upp båda testmiljöerna och berättar om hur de arbetar med utveckling för framtidens växtodling. Här visas en demonstrationsodling med följande ovanliga grödor: Vårspelt, cikoria, vit emmer, åkerböna, lantvete, quinoa, linser, sötlupin, bovete och spånadslin..

Smaka på nya rätter
Kostkonsult Cecilia Corin Hushållningssällskapet Västra
visar och berättar hur dessa nya grödor kan användas som mat och det blir även avsmakning på några rätter.

Demonstrationsodlingen ingår i det nationella projektet ”Traditionella men okonventionella grödor till framtidens konsumenter”. Fokus är att hitta möjligheter till odling och förädling av nya grödor för humankonsumtion, med syftet att öka konkurrenskraften och lönsamheten i det svenska jordbruket. Svenskt jordbruk kan odla långt fler vegetabiliska grödor, både långsiktigt och i större skala, än vad som produceras idag och allt fler konsumenter efterfrågar svenska, växtbaserade råvaror och produkter

Välkommen!

Deltagandet är kostnadsfritt. Gillet står för kostnaden.
Ta med en kaffekorg. Ingen anmälan.
Osäker om vägen? Ring Alf Cederbom 0510-53 00 26, 070 -655 22 18
Blir du försenad, ring Alf så får du veta var på gården vi är.