Studieresa

Grovfoderresa från Östergötland till Torslunda Grovfoderdag

Häng med på tur till Öland och Torslunda Grovfoderdag! Vi reser från Östergötland (påstigningsplatser kommer) 17 juni och gör studiebesök på Ogestad samt får information om bevattningsprojektet på gården där näringsrikt bottenvatten bevattnar kringliggande fält. Innan Kalmar besöker vi även Strömsrums Gård som bedriver ekologisk mjölkproduktion med majsodling och har bevattning på en stor andel av arealer. På kvällen övernattar vi i Kalmar/Ölandstrakten för att sedan den 18 juni besöka Torslunda grovfoderdag. Årets temat är torka och bevattning. Senare på eftermiddagen sker hemfärd igen.

Läs mer och anmäl dig via länsstyrelsens hemsida

Träffen genomförs via Greppa Näringen och finansieras genom landsbygdsprogrammet.

        Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden

Läs gärna mer om fältdagen här: Torslunda Grovfoderdag – Hushållningssällskapet (hushallningssallskapet.se)