Kurser

Dräneringskurs

Välkommen till en dräneringskurs.

Program för eftermiddagen:

13.00-13.30
Fika samt gårdspresentation av Martin Aspernäs, Kärrabo Kläckägg AB

13.30-14.00
Mikael Olofsson, Växtodlingsrådgivare, Hushållningssällskapet
Genomgång av nyttorna och kostnaderna med dränering ur produktionsperspektiv och vattenhushållningsperspektiv, och hur går man tillväga för att kompletterings och nytäckdika.

14.00-14.30
Fredrik Jakobsson, Jurist, Hushållningssällskapet Juridik
Att täckdika på arrenderad mark. Hur skriver man avtal?

14.30-15.00
Eivor Nilsson, Landsbygdsutvecklingsenheten, Länsstyrelsen Kalmar län
Presenterar nuvarande investeringsstöd för täckdikning och vad som krävs för att få stöd.

15.00-15.30
Vi beger oss till fältet som ska dräneras

15.30-16.00
Roalövs Maskinstation AB
Entreprenadfirman berättar om hur man i praktiken anlägger täckdikning.

16.00-16.40
Jan Wågesjö, Vattenrådgivare, Hushållningssällskapet
Information om markavvattningsföretag och hur man aktiverar en vilande samfällighet. Rättigheter och skyldigheter kring underhåll av diken och dränering.

16.40-17.00
Frågor

Anmälan dig senast 20 maj via:
Online via vårt formulär på Teams eller vår växel 0480-156 70.

Ladda hem informationsblad (pdf)

Varmt välkommen!