Seminarium

Resiliens på tvers – Mat och beredskap

SAVE THE DATE 5-6 november – mer information kommer!

Genom projektet Kunskapsgrunnlag för ökad matsäkerhet i Jämtland och Trondelags regioner genomför Hushållningssällskapet Jämtland en konferens med temat mat och beredskap.

Kunskapsgrunnlag för ökad matsäkerhet i Jämtlands och Trøndelags regioner