Evenemang

Vilt och viltskador

Skogsägare bjuds in till kostnadsfritt heldagsseminarium.

Fika och lunch serveras.

Anmälan senast 2 veckor före seminariestart
Avanmälan mindre än 3 dygn före seminariestart eller uteblivet deltagare kan komma att faktureras.

Kontakt Anna Eriksson, 070-747 29 77
anna.eriksson@hushallningssallskapet.se