För medlemmar

Årsmöte Hushållningssällskapet Skåne

Hushållningssällskapet Skåne håller stämma 

Tisdagen den 14 maj kl. 15 på Bjärsjölagårds slott.

Program

  • Stadgeenliga ärenden
  • Information om Hushållningssällskapets verksamheter
  • Utdelning av belöningar

Välkommen!