Årsmöte Hushållningssällskapet Skåne

Plats Digitalt
Datum och tid 11 maj, 15.00
Arrangör Hushållningssällskapet Skåne

Hushållningssällskapet Skåne håller stämma
tisdagen den 11 maj med början kl. 15.

Dagordning: Stadgeenliga ärenden

Årsstämman genomförs digitalt på Teams.

Mer information skickas till fullmäktigeledamöter.

Instruktion för att ansluta till ett teamsmöte

Föredragningslista inkl. bilagor