Fältkurs: Det rinnande vattnets mångfald – österlen

Plats Tommarpsån i Östra Tommarp på Österlen
Datum och tid 6 oktober, 10:00-13:00
Arrangör HIR Skåne

Rinnande vatten har stor betydelse för den biologiska mångfalden, både kopplat till själva vattendraget men också till kringliggande miljö. Vattnet påverkas av det vi gör på land och många vattendrag är förorenade, uträtade och kulverterade vilket påverkar mångfalden negativt. Vatten är livgivande och bidrar även till ett landskaps estetiska värden.

 

Välkommen på fältkurs den 6 oktober kl. 10-13 vid Tommarpsån i Östra Tommarp på Österlen respektive den 7 oktober kl. 10-13 vid Örstorpsbäcken vid Asmundtorp, Landskrona!

 

 

Programpunkter

  • Hur är det biologiska tillståndet i våra skånska vattendrag och i det aktuella vattendraget?
  • Vilka arter är hotade och varför?
  • Hur kan man som enskild markägare förbättra levnadsbetingelserna för vattenlevande organismer, till exempel förbättra lekbottnar för fisk, öka syresättningen av vattnet, plantera träd för beskuggning eller anlägga skyddszoner?
  • Vilka invasiva arter knutna till vatten finns och hur kan man hejda deras framfart?
  • Vad är viktigt att tänka på om man vill rensa ett vattendrag för att göra så liten skada som möjligt?
  • Hur påverkar vattenuttag för bevattning de vattenlevande organismerna?
  • Praktiskt moment med håvning där vi tittar på och lär oss om olika vattenlevande organismer samt vilka krav de har på sin livsmiljö.

Kläder efter väder, gummistövlar rekommenderas!

Medtag gärna egen fikakorg!

Arrangör: HIR Skåne, Jonas Ivarson, jonas.ivarson@hushallningssallskapet.se tel. 0701-478052

Medverkande: Valentina Zulsdorff, projektledare för vattenråden i sydost samt Simon Lundin, Naturguide och åman.

Anmälan: Anmäl dig i formuläret nedan senast 5 oktober. Begränsat antal platser, först till kvarn! Aktiviteten är kostnadsfri och bekostas av Landsbygdsprogrammet som finansieras av staten och EU via Länsstyrelsen i Skåne.

Med anledning av Covid -19: Vi är utomhus och håller avstånd. Är man det minsta sjuk stannar man hemma.

 

       

 

 

Ojdå! Vi kunde inte hitta ditt formulär.