Hushållningsdistrikt/häradsgille

Hushållningssällskapet Skåne har ca 6 200 medlemmar, geografiskt fördelade på 20 hushållningsdistrikt/häradsgillen.

Som medlem ingår du i ett geografiskt område vars gränser sammanfaller med de gamla kommungränserna. Varje distrikt och gille i dessa områden har en egen styrelse. Distrikten och gillena är viktiga länkar mellan medlemmen och Hushållningssällskapet. Dessa anordnar möten och aktiviteter av olika slag, studiebesök mm. Distrikten/häradsgillena utser representanter till vårt fullmäktige, som i sin tur väljer styrelse.

Distrikt/Häradsgille Kontaktperson (ordf.)
Bjäre – Åsbo hushållningsdistrikt Britt-Marie Jansson, tel 0431-290 34
Västra Göinge hushållningsdistrikt Magnus Nyman Lindö, tel 070-872 54 40
Östra Göinge hushållningsdistrikt Per Nordgren, tel 044-630 50, 073-080 15 43
Villands hushållningsdistrikt T.f. Karin Persson
Gärds – Albo hushållningsdistrikt Kent Olsson, tel 040-557 98 57
Österlens hushållningsdistrikt Lars Bengtsson, tel 0417-330 21, 0709-62 81 20
Bara häradsgille Bengt Pålsson, tel 070-606 70 97
Frosta häradsgille Torsten Winther, tel 070-834 36 20
Färs häradsgille Bo Mårtensson, tel 070-533 87 71
Harjager häradsgille
Gert Persson, tel 070-635 40 73
Herrestad Ljunits häradsgille
Jan Knutsson, tel 070-547 47 64
Norra Luggude häradsgille
Klas Leire, tel 042-34 40 30
Södra Luggude häradsgille
Lars Törner, tel 042-32 11 58, 070-330 42 00
Onsjö häradsgille
Bengt Hellerström, tel 0418-43 31 11
Oxie häradgille
Hans-Olof Mattsson, tel 040-46 93 14
Rönneberga häradsgille Christer Laurell, tel 0418-440 069
Skytts häradsgille Hans Andersson, tel 070-605 49 77
Torna häradsgille Jörgen Hansson, tel 070-657 70 69
Vemmenhögs häradsgille Mats Ingvarsson, tel 0410-291 22, 070-515 85 77