Om oss

Vi utvecklar landsbygden och de gröna näringarna. Forskning, rådgivning, undervisning, fältförsök – allt för att leva upp till vårt löfte om kunskap för landets framtid. 

Hushållningssällskapet är en medlemsstyrd organisation där medlemmarna erbjuds medlemsnytta kopplad till medlemskapet.

De skånska hushållningssällskapen bildades 1814. Till en början valdes ledamöter in i hushållningssällskapen, men från 1836 blev medlemskapet öppet för alla jordbrukare. Idag är syftet att tillsammans med våra medlemmar göra landsbygdens röst hörd, både i städerna och ute i bygderna, men även i kontakten med myndigheter och politiker.

Den 1 januari 2015 gick Hushållningssällskapet Malmöhus och Hushållningssällskapet Kristianstad samman under namnet Hushållningssällskapet Skåne.

Vår verksamhet

Vi driver projekt, genomför fältförsök och andra utvecklande insatser för att fortsatt bidra till utvecklingen av den skånska landsbygden och det skånska lantbruket.

Hushållningssällskapet Skåne bedriver undervisning på två skolor, dels det helägda dotterbolaget Önnestadsgymnasiet och dels Hvilan Utbildning. Hvilan Utbildning samägs med hushållningssällskapen i Sjuhärad och Kalmar Kronoberg Bleking. All vår skogliga rådgivning och förvaltning sker inom Hushållningssällskapets Skogs- och lantbruksförvaltning. Dessutom förvaltar vi Bjärsjölagårds slott, en plats för möten, bröllop och andra evenemang.

Vi rådgivning inom lantbruk och horto är samlad i det delvis personalägda dotterbolaget HIR Skåne AB.

Mycket har förändrats under mer än 200 år, men än idag levererar vi kunskap för landets framtid och anlitas av lantbrukare, landsbygdsföretagare, universitet, myndigheter och organisationer.

På nationell och internationell nivå företräder Hushållningssällskapens förbund i Stockholm alla 15 fristående hushållningssällskap i Sverige. Vår kungliga beskyddare är Prins Carl Philip.

Med 200 år i backspegeln kan vi med tilltro blicka framåt och prata om framtiden. Vad kan vi göra för din?

Välkommen att kontakta oss!