Helgegården, Borgeby och Sandby gård

Med hög precision utför vi försök i alla jordbruks- och frilandsgrödor i såväl konventionell som ekologisk odling.

Vi har tre försöksstationer i Skåne

  • Helgegården med inriktning på potatisförsök
  • Borgeby med inriktning på sockerbetsförsök och specialgrödor
  • Sandby gård med inriktningen spannmål och ekologiska försök.

Vi utför även GEP-ackrediterade samt GLP-godkända försök inför registrering av växtskyddsmedel.

Vi håller oss i framkant av försökstekniken med precisionsverktyg. Det pågår ett ständigt arbete med förbättringar och utveckling av försöksmaskiner och mätutrustning. Vi strävar hela tiden efter att vara kostnadseffektiva för att kunna erbjuda dig den bästa lösningen – från beställning till färdig rapport.

Hos oss erbjuder vi tjänster inom preparatuppvägning – med möjlighet till mellanlagring av produkter. Vi erbjuder även frörensning av utsäde och lagring.

På Borgeby finns ett betningslaboratorium där vi betar försöksutsäde till egna försök och projekt, men även till sortförsök som ingår i Sverigeförsöken.

Vår styrka ligger i att med god lokalkännedom kunna erbjuda försök inom hela Skåne.  Många av försöken placerar vi på våra tre försöksstationer. Vi placerar även försök hos våra försöksvärdar, d.v.s. lantbrukare runtom i Skåne, som delar vårt stora intresse för fältförsök.