Hushållningsdistrikt/häradsgille

Hushållningssällskapet Skåne har ca 5 500 medlemmar, geografiskt fördelade på 18 hushållningsdistrikt/häradsgillen.

Som medlem ingår du i ett geografiskt område vars gränser sammanfaller med de gamla kommungränserna. Varje distrikt och gille i dessa områden har en egen styrelse. Distrikten och gillena är viktiga länkar mellan medlemmen och Hushållningssällskapet. Dessa anordnar möten och aktiviteter av olika slag, studiebesök mm. Distrikten/häradsgillena utser representanter till fullmäktige, som i sin tur väljer styrelse.

Kontaktpersoner

Bjäre – Åsbo hushållningsdistrikt
Bengt Nilsson, tel. 0431-366 430, bengan0425@gmail.com

Västra Göinge hushållningsdistrikt
Magnus Nyman Lindö, tel. 070-872 54 40, magnusonyman@gmail.com

Östra Göinge hushållningsdistrikt
Per Nordgren, tel. 044-630 50, 073-080 15 43, pnordgren61@gmail.com

Villands hushållningsdistrikt
Karin Persson, tel. 044-24 71 88, karin_jorgen@hotmail.com

Gärds – Albo hushållningsdistrikt
Kent Olsson, tel. 040-557 98 57, kent@akesholm.com

Österlens hushållningsdistrikt
Ola Christiansson, tel. 0709-53 72 25, ola.cristiansson@telia.com

Bara häradsgille
Bengt Pålsson, tel. 070-606 70 97, ben-gun@telia.com

Frosta häradsgille
Torsten Winther, tel. 070-834 36 20, hasslesjo@gmail.com

Färs häradsgille
Bo Mårtensson, tel. 070-533 87 71, brandstadgard@sjobo.nu

Harjager häradsgille
Gert Persson, tel. 070-635 40 73, bramehem@gmail.com

Norra Luggude häradsgille
Håkan Bengtsson, tel. 070- 566 26 21, hakan@kullenlimousin.se

Södra Luggude häradsgille
Lars Törner, tel. 070-330 42 00, lars@ltmiljo.se

Onsjö häradsgille
Bengt Hellerström, tel. 0418-43 31 11, bengt.hellerstrom@bahnhof.se

Oxie häradgille
Hans-Olof Mattsson, tel. 040-46 93 14, hans-olof.mattsson@telia.com

Rönneberga häradsgille
Christer Laurell, tel. 0418-44 00 69, christer.tarstad@gmail.com

Skytts häradsgille
Hans Andersson, tel. 070-605 49 77, hans@nytorp.net

Torna häradsgille
Jörgen Hansson, tel. 070-657 70 69, jorgen1.hansson@telia.com

Vemmenhögs häradsgille
Mats Ingvarsson, tel. 070-515 85 77, bringa@telia.com