Fastigheter

Hushållningssällskapet Skåne äger 12 fastigheter i Skåne.

Arealen för samtliga fastigheter omfattar ca 1 520 ha. Jordbruksfastigheterna nyttjas som försöksgårdar med olika inriktningar.

Skogsfastigheterna förvaltas av dotterbolaget Hushållningssällskapets Skog- och lantbruksförvaltning. Gran är det trädslag som till största den täcker skogsfastigheterna. Jakten på dessa är huvudsakligen utarrenderad.