Odlarservice

Vi ökar lönsamheten för det skånska lantbruket! Vi ser det som vår uppgift att hitta de områden där det finns potential att öka lönsamheten för den enskilde lantbrukaren. Med hjälp av våra praktiska och tekniska tjänster, så som precisionsodling, kalkning, markkartering och nematodkartering, kan det bli ett rejält steg i rätt riktning.

BioMark

Du kan lämna in jordprov till oss för analys av nematoder eller jordburna svampar. Vi sammanställer provsvar som är enkla och tydliga, och med odlingsråd och skadetrösklar. Tillsammans med rådgivarna på HIR Skåne kan vi sedan ge dig rådgivning för det bästa resultatet.  

BioMark och Hushållningssällskapet Skåne samarbetar sedan flera år tillbaka med flera stora och moderna laboratorium med lång erfarenhet.

Vill du veta mer om nematoder och vilka skador de gör på grödorna?

Problemen med nematoder ökar och en hel del kunskap har genererats under senare år. Hushållningssällskapet har i projektet ”Nematoder – informationsspridning kring kunskapsläget” tagit fram informationsmaterial om olika nematoder. Läs mer om projektet och ta del av informationen här.