Organisation

Hushållningssällskapet Skåne är en fristående medlemsorganisation.

Alla medlemmar tillhör ett lokalt gille. De lokala gillena väljer ombud till årsmötet som hålls en gång per år. Ombuden har rösträtt och väljer ledamöter till styrelsen.

Styrelsen fattar de strategiska besluten som VD sedan verkställer.

Styrelsen

Ordförande
Carl-Otto Swartz, Falsterbo

Vice ordförande
Ann Knutsson, Dösjebro

Övriga ledamöter
Ann Hermansson, Eslöv
Gustaf Aldén, Klippan
Göran Brynell, Vellinge
Henrik Jönsson, Staffanstorp
Magnus Järlesäter, Degeberga
Rikard Bergkvist, Sjöbo
Stina Nilsson, Rinkaby

Personalrepresentant
Magnus Nilsson, ord.
Annika Jönsson, vice

Sekreterare, adjungerad
Karolina Aldén, vd Hushållningssällskapet Skåne

Fr v Henrik Jönsson, Ann Knutsson, Göran Brynell, Stina Nilsson, Magnus Nilsson, Karolina Aldén, Carl-Otto Swartz, Magnus Järlesäter, Ann Hermansson, Gustaf Aldén och Rikard Bergkvist.

Valberedning

Hushållningssällskapet Skånes valberedning består av

Sammankallande
Lars Andersson, Västerstad tel. 070-419 77 59, lars.lindkullen@gmail.com

Övriga ledamöter
Madeleine Nilsson, Gärsnäs
Anders Flink, Staffanstorp
Matilda Henriksson, Grantinge
Torbjörn Persson, Ängelholm
Gustaf Gardesson, Anderslöv

Hushållningssällskapet Skånes stadgar