Vår organisation

Hushållningssällskapet Jämtland är en fristående och oberoende rådgivningsorganisation. Våra medlemmar har rösträtt och väljer ledamöter till Förvaltningsutskottet och valberedningen. Förvaltningsutskottet fattar de strategiska besluten som VD sedan verkställer. Hushållningssällskapet Jämtland har årsstämma i april varje år.

Tillsammans med landets övriga Hushållningssällskap är vi medlem i Hushållningssällskapens Förbund, vår gemensamma företrädare på nationell nivå.

 


Förvaltningsutskott

Ordförande
Mats Gärd
070-605 84 54
info.fyrasgard@gmail.com

Vice Ordförande
Ole Kristiansson
ole.kristiansson@gmail.com

Ledamöter
Nils Björid nils@bjoridgard.se
Annika Myhr annikamyhr@gmail.com
Stefan Dahlén stefan.dahlen@rocketmail.com
Alexander Åhréus ahreus@gmail.com
Susanne Wilhelmsson susanne@jamtgarsgard.se
Johannes Andersson johannes_andersson2@hotmail.com
Karin Ahlberg Eliasson, vd, karin.eliasson@hushallningssallskapet.se

 


Valberedning

Valberedningens uppdrag är att ge beslutsfattarna, medlemmarnas, förslag på lämpliga kandidater för de olika posterna som ska tillsättas. Valberedningen föreslår ledamöter till Förvaltningsutskottet.

Valberedningen består av:
Eva Rappe
Hans Åsling
Magdalena Sundell

Vill du anmäla ditt intresse för att bli förtroendevald eller har frågor om hur något går till?
Kontakta sammankallande för valberedningen:
Eva Rappe eva.rappe@bahnhof.se