Lars Trollsås näringslivsstiftelse

Stiftelsens ändamål är att främja miljövård genom att öka möjligheterna att försörja sig på verksamhet inom gröna näringar i Jämtlands län. Med gröna näringar avses verksamheter inom jordbruk, skog, trädgård och landsbygdens miljö.

Utdelningen av stiftelsen sker på Hushållningssällskapets årsstämma. 2023 tilldelades två stipendiater med 100 000 kr vardera.

Stiftelsens kriterier:

  • Personer, organisationer och institutioner inom Jämtlands län är välkomna att söka
  • Sökande uppfyller stiftelsens ändamål
  • Sökande skriver ett personligt brev om sitt pågående eller tänkta arbete för sitt hållbara, lönsamma och långsiktiga arbete inom de gröna näringarna inom Jämtlands län
  • Sökande ska personligen närvara vid den årliga utdelningen av stipendiet vid Jämtlands läns Hushållningssällskapets årsmöte

En jury bestående av Mats Gärd, Ole Rönning Kristiansson, Berit Henriksson och Marita Ljung föreslår stipendiat till Hushållningssällskapets förvaltningsutskott som i sin tur beslutar vem som får årets stipendium.

Tidigare stipendiater
2024
Marléne Ljundahl, Välje Getgård
Annika Tillman, Nygårdens Limousiner

2023
Eva Rappe, Tullus Lantliv
Liw Pålsson, Q-Mjalka AB

Hur ansöker jag ur Lars Trollsås näringslivsstiftelse?

Du ansöker genom att fylla ett formulär på denna sida.
Ansökan till stipendiet ska vara Hushållningssällskapet till handa senast den 29 februari, vilket innebär att möjligheten att ansöka 2024 är stängd. 

 

Om Lars Trollsås

Det var Lars farfar Per Olof Olsson, född 1874, som år 1906 anlade Trollsåsens avelscentrum för fjällkor. Trollsåsen blev en förebild och en viktig del i fjällkons bevarande. Lars själv har drivit Trollsåsen tills för några år sedan, då den avyttrades. Med start för över 100 år sedan fortsätter Lars att i farfaderns anda ge status till fjällkons utveckling.

 

Bild: Länsstyrelsen Jämtlands län. Lars Trollsås & Landshövdning Marita Ljung
Bild: Länsstyrelsen Jämtlands län. Lars Trollsås & Landshövdning Marita Ljung vid stipendieutdelning 2023