Vår historia

Hushållningssällskapet – en pigg 200-åring i Jämtlands tjänst

I nöd och lust. Så kan vi bokstavligen beskriva Hushållningssällskapets verksamhet sedan vi etablerade oss i Jämtland 1817. Inte minst har vår insats varit lustfylld och spelat en viktig roll för länets utveckling. Men varför behövs Hushållningssällskapet Jämtland – och vad har vi uträttat hittills? Häng med så berättar vi det nedan.

Hushållningssällskapet i Jämtland är en aktiv 200-åring, som bildades efter ett initiativ från staten med syftet att ge befolkningen mer och bättre mat på bordet. Det handlade helt enkelt om att på bästa sätt hushålla och effektivt nyttja befintliga resurser, och genom det även stärka folkhälsan. Och det har vi lyckats med i väldigt stor utsträckning, vilket inte minst den historiska dokumentationen visar.

Nedan hittar du några milstolpar i vår 200-åriga historia, där Hushållningssällskapet spelat en viktig roll genom både egna initiativ och samarbeten med andra aktörer.

 

1817–1870: Vi sprider elementärt kunnande om jordbruk för att lindra en ibland ganska påträngande svält.

1920–1955: Vi spelar en framträdande roll när det gällde att få en rationell ordnad avsättning av lantbruket produkter.

1840 – 1850: Vi engagerade tillkomsten av Ope lantbruksskola, länets Sparbank och Brandstodsbolag liksom Norrlands hypoteksförening.

1868: Länets första bymejeri i Mörsil bildas på initiativ av oss.

1882: Vi bygger upp ostlagringskällaren i Östersund för lagring och försäljning av helfet ost.

1903: Vi bildar Hingstuppfödningsanstalten Wången.

1904: Vi får hand om egnahemslånerörelsen och norrländska nyodlingsfonden.

1908: C F Liljewalch donerar Medstugans egendom till Hushållningssällskapet Jämtland.

1911: Hushållningssällskapet jordbruksbokföringsbyrå startar.

1917: Lanthushållsskolan på Birka startar, där undervisning sker med stöd från oss.

1941: Semester- och studieveckor startar för husmödrar, först på Torsta och senare på Nygården i Ottsjön.

1944: Fastighet i Odensala köps in, där Plantskolan ligger. 1996 säljs Plantskolan till Åke Enqvist, Torvalla Invest.

1945: Rösta lanthushållsskola startar sin verksamhet med årliga anslag från Hushållningssällskapet under de första åren.

1957: Jämtlands läns potatisodlareförening bildas under medverkan av oss.

1972: Avbytartjänsten i länet startar och vi ansvarar för den regionala arbetsledningen.

1984: Vi startar projektet Jämtlandsgården, med uppgift att köpa in och sälja småskaligt tillverkade produkter såsom sylt, svamp, köksväxter och örter.

1986: Vi får uppdraget av Hästavelsförbundet att ansvara för avelsvärdering av ston och unghästbedömning (sommarpremieringar) i länet.

1987: Vi genomför i samarbete med Jämtlands läns Museum för första gången Julmarknad på Jamtli.

1991: Vi flyttar till Torstaskolan i Ås.

1992: Upprustningen av Jaktvillan på Medstugan inleds, och senare även badhus och mejeri. Ett vandrarhem iordningställs på övervåningen av mejeriet.

1995–2004: Vi driver och medverkar i flera stora projekt, bland annat “Kvinnors Företagande”, ”Mat som Utvecklingskraft”, ”Matstart” och ”Klara Skivan”. Våra matkonsulter belönas bland annat med årets konsumentpris.

2015: Hushållningssällskapet arrangerar Åre Sustainability Summit för första gången. Ett lyckat arrangemang med besökare och deltagare från hela landet.

2017: Vi fyller 200 år! Det firar vi med filmserien Länge Leve! På nationaldagen den 6 juni har vi öppet hus på Medstugan med ungefär 1000 besökare.

2018: Hushållningssällskapet flyttar till Grönt Center i Ås. Vi fokuserar nu på att etablera rådgivning till produktionsjordbruket inom husdjur, växtodling och energi. Det gör vi genom nyanställningar och genom samarbeten med andra Hushållningssällskap. Lars Trollsås bildar en stiftelse för Fjällkons bevarande, Hushållningssällskapet Jämtland får äran att förvalta stiftelsen.

2022: Naturbruksskolan där vi huserar har rekordstort söktryck och intag, vi väljer att upplåta våra kontor till elevboende och flyttar till kontor på Infanterigatan, Stadsdel norr, i Östersund.  I år är det dessutom besöksrekord på Julmarknad på Jamtli! Lars Trollsås instiftar ytterligare en stiftelse, som Hushållningssällskapet får äran att förvalta.

Det finns som synes mycket vi kan vara stolta över, och vi tar med oss våra erfarenheter i arbetet framåt.

Se vad som händer framöver i vår kalender.

Delar av Hushållningssällskapet Jämtlands personal och förvaltningsutskott

Hushållningssällskapets personal och delar av förvaltningsutskottet festklädda under företagargala för producenter.