Medstugans egendoms historia

Medstugans egendom, belägen i västra Jämtland, är med sina nästan 15 000 hektar en av Sveriges största privata sammanhängande egendom. Carl Fredrik Liljevalch besökte Medstugan första gången 1885, då som så kallad luftgäst. Han var 48 år och redan något svag till hälsan. Han trodde att en vistelse i fjällmiljö skulle göra honom friskare. Liljevalch var en framgångsrik och välbärgad industrimagnat och grosshandlare från Saltskog utanför Södertälje. Han var en av grundarna till Grängesbergskoncernen. Han blev mycket förtjust i trakten och människorna i byn Medstugan. Under de första årens vistelser, som varade från vår till höst, bodde han inackorderad hos bybor. Den rikliga förekomsten av ripor och fjällfisk i storslagna naturomgivningar fängslade honom. Och han tillbringade dagarna med avkopplande promenader, fiske och fågeljakt.

Efterhand utvecklade han ett alltmer brinnande intresse för att bidra till en positiv utveckling av jordbruket för befolkningen i fjällbygden. Han började köpa mark i byn, mest skog och fjällmark. Den övervägande delen av gårdens nuvarande åkerareal har uppodlats av Liljevalch och därefter av Hushållningssällskapet. De omfattande nyodlingarna och dikningarna, resulterade i odlade vallar med högre produktion än starrmyrarna och blev till ett föredöme för bönderna i trakten.

Avsikten med gården på Medstugan var att bygga upp ett mönsterjordbruk i fjällmiljö där det bedrevs försöksverksamhet med både växtodling och husdjursskötsel. Han byggde upp ett helt litet samhälle bestående av, ladugård för 20 kor, stall, magasin, vagnsbod, torvströhus, visthusbodar, såghus, förvaltarbostad, bostadshus och slutligen 1908 även ett mejeri.

Liljevalch avled på Saltskog i april 1909, 71 år gammal. Jämtlands Hushållningssällskap blev genom donation ägare till Medstugans egendom i december 1909. Liljevalch testamenterade förutom gården Grängesbergsaktier till ett värde av 135 tkr och 50 tkr i kontanter till Hushållningssällskapet.