Internetbaserat verktyg för att hitta lämpliga mellangrödor

Nu bildar vi innovationsgrupper för att ta fram ett internetbaserat verktyg för odlare att använda vid val av mellangröda.

HIR Horto har beviljats stöd för att bilda grupper inom EIP, Europeiska Innovationspartnerskapet. Det innebär att vi nu är igång och bildar sk innovationsgrupper. Tanken är att odlaren ska kunna fylla i syftet med grödan, såtid och varaktighet och därefter få förslag på lämpliga mellangrödor på den aktuella platsen.

För mer information kontakta Oskar Hansson, HIR Skåne, tel. 010-476 22 62, e-post: oskar.hansson@hushallningssallskapet.se