Skogsbruksplan

Oavsett om du äger en omfattande skogsfastighet eller bara några hektar skog, är en skogsbruksplan ett ovärderligt verktyg för att effektivt förvalta och utnyttja dina skogsresurser. Den ger dig insikter i skogens värden och möjliggör en långsiktig planering som kan påverka både skogsbrukets hälsa och din ekonomiska framgång. 

Varför behöver du en skogsbruksplan?

En skogsbruksplan ger en djupgående översikt av din skogsfastighet. Den inkluderar information om varje bestånd, inklusive volym, trädslagssammansättning, bonitet och ålder. Information och insikter som är bra att ha vid planeringen av skogsrelaterade åtgärder och vid försäljning av virke. Med skogsbruksplanen i handen är du rustad för framgångsrika virkesaffärer.

Certifieringar för hållbart skogsbruk

För skogsägare som strävar efter hållbart skogsbruk, är certifieringar som PEFC och FSC viktiga. De sätter en hög standard för skogsbrukets hållbarhet och skapar förtroende hos seriösa virkesköpare. En grön skogsbruksplan är en nödvändig komponent för att uppfylla kraven i både PEFC och FSC-certifieringssystemen.

Det här innehåller en skogsbruksplan

En skogsbruksplan framtagen av oss på Hushållningssällskapet inkluderar:

  • Kontroll av Natur- och Kulturvärdesinventeringar: Vi granskar befintliga natur- och kulturvärdesinventeringar hos myndigheter för att säkerställa att inget värdefullt ignoreras.
  • Målbeskrivning: Tillsammans med dig som markägare sätter vi upp mål för skogsbruket och fastighetens skötsel.
  • Beståndsvisa uppgifter: Vi ger detaljerade uppskattningar av beståndet, inklusive areal, ålder, volym, trädslagssammansättning, bonitet, markfuktighet och natur- och produktionsvärden.
  • Planpärm med sammanställningar: Vi skapar en planpärm som innehåller din skogsplan med översikt av fastighetens markslag, virkesförråd, trädslag och åtgärdsförslag. Vi inkluderar även en inplastad färgkarta med ägoslag, målklassning och åtgärder.
  • Leverans i digitalt format: Skogsbruksplanen levereras i pdf-format, vilket gör det enkelt att göra egna utskrifter. Dessutom tillhandahåller vi en zipfil för användning med pcSKOG-programvara.

Ajourhållning för fortsatt långsiktig planering

För att säkerställa att din skogsbruksplan förblir aktuell och användbar erbjuder vi årsvis uppdatering. Denna service inkluderar uppräkning av tillväxt och inslag av genomförda åtgärder, vilket ger dig en grund för fortsatt långsiktig planering av ditt skogsbruk.

Låt oss hjälpa dig att effektivt förvalta dina skogsresurser och ta steget mot hållbart skogsbruk. Vår erfarenhet och expertis gör oss till en pålitlig partner för din skogsbruksplanering. Vid Hushållningssällskapen strävar vi efter att uppfylla höga standarder, inklusive certifieringar enligt ECS, PEFC och FSC.

Kontakta oss idag för att diskutera hur vår skogsbruksplan kan gynna dig och din skogsfastighet.