Hela Sverige blommar

Ett samarbetsprojekt som skapar bättre förutsättningar för hela vårt ekosystem. Genom att odla blommande fältkanter eller trädor gynnar vi våra bin och andra pollinerare.

Genom att flera aktörer samarbetar gör vi det enklare för lantbrukaren att odla blommor som våra pollinerare tycker om. Alla projektets deltagare offrar något för att gynna den biologiska mångfalden. Hushållningssällskapet administrerar och planerar åtgärderna, sponsorerna ser till att lantbrukarna får tillgång till frö, lantbrukarna avsätter mark och bekostar sådden av fröerna. Varje enskild insats är relativt liten men samarbetet gör att vinsten blir desto större!

Gladare pollinatörer har fler positiva effekter. Fler insekter ger föda till rapphöns och andra fåglar. Zonerna och trädorna ger även skydd för fältvilt och större klövvilt. I allt så ökar den biologiska mångfalden och i slutändan gynnar det även predatorer och oss människor. Vi skapar även vackra miljöer som människor kan koppla av i och skapa återhämtning.

Odla blommor i odlingslandskapet

Att odla blommande fältkanter har flera positiva effekter. Förutom de biologiska effekterna upplever många en ökad psykologisk tillfredställelse. Kontakta projektledaren i din region för att börja odla blommande fältkanter.

Bli sponsor

Projektet drivs lokalt och som samarbetspartner sponsrar man projektet i en eller flera regioner. Kontakta din regionala projektledare. Du hittar länkar nedan:

Hela Sverige blommar – Västra

Hela Sverige blommar – Dalarna Gävleborg

Hela Sverige blommar – Halland

Hela Sverige blommar – HS Konsult

Hela Sverige Blommar – Norrbotten Västerbotten

Hela Sverige blommar – Skåne

Hela Sverige blommar – Stockholm Uppsala Södermanland

Hela Sverige blommor – Västmanland

Hela Sverige blommor – Örebro

Hela Sverige blommar – Östergötland